Prosjekt ASK sitt prosjektscope er å sanere applikasjoner og servere – etter helseforetakenes gjennomgang av sine porteføljer. Dette med bakgrunn i Helse Sør Øst’s strategi om standardisering, sanering og konsolidering av porteføljens, samt forestående migrering til ny, moderne plattform. Kunden har fått økt behov for teknisk kompetanse og koordinering for å nå prosjektets målsetting.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre analyser med bakgrunn i kartleggingen og utarbeide forslag til plan og tiltak for gjennomføringen
 • Levere analysearbeid og utarbeide planverk for sanering av servere, applikasjoner og tjenester.
 • Kartlegge hvilke servere, applikasjoner og tjenester som er berørt
 • Kartlegge og vurdere kritikalitet på servere, applikasjoner og tjenester
 • Utarbeide plan for gjennomføring basert på individuell vurdering av de enkelte tjenester
 • Vurdere risiko ved sanering av servere og tjenester for både infrastruktur og brukere
 • Teknisk koordinering av endringer

Kompetanse/erfaring:

 • Rådgiver/Seniorrådgiver
 • Bred teknisk kompetanse og dokumentert erfaring fra tilsvarende oppdrag
 • God forståelse av infrastruktur og avhengigheter for applikasjoner og tjenester på Citrix, Active Directory, nettverk, SCCM, APP-V og RES
 • Teknisk kompetanse innenfor Powershell og annet script verktøy som benyttes til innhenting av grunnlagsdata til analysearbeid
 • Erfaring fra saneringsoppdrag og teknisk koordinering av endringer

Oppstart: 01.07.2019
Varighet: 31.12.2019
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo, Skøyen

Søknadsfrist: 07.06.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjenglighet.