Kunden har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen autentisering / tjenestesikring og ønsker derfor å engasjere en konsulent på heltid over en periode på 7 måneder, med opsjon på forlengelse i ytterligere 12 måneder. Konsulenten vil inngå i et smidig utviklingsteam som skal videreutvikle og forvalte tjenesten HelseID, som er en felles påloggingsløsning for hele helsesektoren. I den sammenheng søker kunden nå etter konsulentbistand for oppfølging av interessenter, standardisering av prosesser og forbedring av dokumentasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Tett dialog med pågående nasjonale prosjekter med løsninger som skal ta i bruk HelseID, herunder koordinere leveranser og felles aktiviteter
 • Etablere standardiserte prosesser for å ta i bruk HelseID, som ivaretar krav til aktørene på en enhetlig måte
 • Stille krav til tekniske løsninger nødvendig for å sikre kvalitet og effektivitet i de etablerte prosessene.
 • Utarbeide og vedlikeholde teknisk og funksjonell dokumentasjon for prosessene som skal etableres
 • Yte support og støtte overfor aktører som skal ta i bruk HelseID

Krav:

 • God teknisk forståelse, spesielt innen sikkerhetsrelatert programvare
 • Erfaring med etablering og dokumentasjon av standardiserte prosesser
 • Erfaring med interessentoppfølging
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra utvikling av systemer og/eller tjenester i helsesektoren
 • Kjennskap til helsesektorens Norm for informasjonssikkerhet
 • Erfaring fra etablering og bredding av større autentiseringstjenester
 • Noe kompetanse på og erfaring med en eller flere av følgende komponenter:
  • Autentiseringsprotokoller, spesielt OAuth, OIDC og SAML
  • .NET og C#
  • IdentityServer4 eller tilsvarende produkter

Oppstart: 03.06.2019
Varighet: 7 måneder, med opsjon på forlengelse i 12 ytterligere 12 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.

Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.