Oppdraget består i hovedsak å koordinere implementasjon av IT tekniske løsninger for de nye togene.

Oppgaver i arbeidet vil være:

 • Koordinere utviklingsaktiviteter mellom prosjektet, prosjektets leverandører/ underleverandører og Flytogets organisasjon
 • Oppdatere prosjektinformasjon i samhandlingsverktøy
 • Rapportering til prosjektleder og resten av organisasjonen
 • Koordinere testing og feilrapportering
 • Følge opp dokumentasjon
 • Overlevering av systemer fra prosjekt til drift

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring innenfor IT systemer for transport
 • Flere års prosjekterfaring innen IT utviklingsprosjekter med spesielt vekt på koordinering av aktører, oppfølging og leveranse
 • God på kommunikasjon og fasilitering av videokonferanser/ møter
 • Erfaring innen testledelse- og gjennomføring/implementering er en fordel
 • Interesse for kollektivtrafikk, og erfaring fra sanntidssystem

Ønskelig med en ressurs med erfaring som teknisk prosjektleder fra de fleste av disse områdene:

 • IT-Kommunikasjon fra tog til landside
 • Vedlikeholdssystemer for tog el. lignende
 • Sanntidssystemer
 • WIFI
 • Flater for kundeinformasjon
 • API’er

Oppstart: Så snart som mulig
Varighet: Ut 2019, med mulighet for forlengelse til juni 2020
Stillingsprosent: 50-100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.