Om oppdraget:

Regional klinisk løsning (RKL) søker en erfaren teknisk prosjektleder som har erfaring med virksomhetsarkitektur og rådgivning fra tilsvarende arbeid, gjerne fra helsevesenet.
Konsulentens oppgaver er ledelse og koordinering av arkitekturoppgaver innenfor enkeltprosjekt og for programmet som helhet og drive disse fram til avtalte arkitekturleveranser. Arbeidet inkluderer også operativt arbeid innenfor applikasjonsdomenet, infrastruktur og systemkonfigurasjon. Arbeidet uføres i samarbeid med programmets øvrige prosjektdeltakere, leverandører og arkitekturmiljøet i Sykehuspartner og Helse Sør-Øst.

 

Krav til kompetanse

  • Inngående kjennskap til arkitekturpraksisen i Helse Sør-Øst
  • Teknisk prosjektleder på seniornivå
  • God forretningsforståelse for IKT. Det er en fordel med kunnskap om IKT i spesialisthelsetjenesten
  • Dokumentert erfaring med utarbeidelse av arkitektur i større IKT prosjekter, spesielt innen applikasjonsarkitektur
  • Dokumenter erfaring med ledelse av arkitekturoppgaver i større IKT prosjekter, spesielt innen applikasjonsarkitektur
  • Praktisk erfaring fra installasjon og konfigurasjon av DIPS
  • Togaf sertifisering
  • Prince 2 Foundation

Oppstart: 05.08.2019
Varighet: 30.06.2020
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

 

Søknadsfrist: 02.07

 

Om du matcher oppdraget ønsker vi å høre fra deg.
Registrer din interesse ved å fylle ut skjema med CV, timepris og tilgjengelighet.