Helsedirektoratet har behov for en teknisk prosjektleder i 100 prosent stilling. Ressursen vil blant annet få ansvaret for planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid i prosjektet Innsyn og tilgjengeliggjøring – NPR og KPR. Prosjektet inngår i et større arbeid som omfatter omlegging av mottaksløsninger for data, samt etablering av en konsolidert og enhetlig datakilde i datavarehus.

Krav til kompetanse:

  • Omfattende erfaring som prosjektleder / teknisk prosjektleder
  • Erfaring med oppgaver innen løsningsdesign og arkitektur
  • Erfaring som utvikler
  • God kunnskap om datavarehus / databaser
  • Erfaring med helsedata
  • Erfaring fra arbeid med sensitive data
  • Erfaring med rapporterings- og analyseløsninger
  • Kjennskap til Jira og TFS/Azure DevOps

Oppstart: 01.09.2019
Varighet: 31.12.2019, med opsjon på ett års forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.