Bakgrunn

I program for Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM), prosjekt Arbeidsflate, er det behov for en seniorkonsulent på Citrix, vedkommende vil få en viktig rolle i prosjektet «Bredding av regional Citrix plattform (RCP)» som teamleder for applikasjonstilretteleggingsteamet. Prosjektet følger Prosjektveiviseren og er i gjennomføringsfasen.

Hensikten med prosjektet er å oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Med dette samles alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for tynne klienter. Prosjektet skal evaluere dagens regionale Citrix-plattform. Om nødvendig gjøre forbedringer/endringer på denne plattformen og deretter migrere applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix- plattform. Oppdraget er videreføring av eksisterende oppdrag og engasjement, hvor avtalen går ut i september.

For oppdraget gjelder det at Citrixmiljøet består av 1300+ terminalservere i flere farmer som fortløpende konsolideres inn i en ny og stor sentralisert løsning (RCP). Størrelsen og kompleksiteten i løsningen byr på faglige utfordringer og vil gi en erfaring som få andre arbeidsgivere i landet kan tilby. Konsulenten må sette seg inn i komplekse løsninger, sammensatte problemstillinger og vil få anledning til å jobbe med ny teknologi. Noen av dagene vil by på høyt tempo. Kort sagt vil konsulenten få brynt seg på en kompleks IT-infrastruktur og vil være et viktig bidrag på veien til en forbedret IT-hverdag for helseforetakene i HSØ.

Arbeidsoppgaver:

 • Teamleder for applikasjonstilrettelegging
 • Ansvarlig for prosjektets tekniske leveranser innenfor applikasjonstilrettelegging
 • Ansvarlig for leveransen «Migrering av applikasjoner»
 • Rapportere til prosjektleder for prosjekt Regional Citrix Plattform (RCP) i STIM Arbeidsflate
 • Veiledning av teamets medlemmer
 • Ressursstyring
 • Planlegging og koordinering av parallelle løp styrt av utrullingsrekkefølgen i prosjektet
 • Dialog med sentrale interessenter som for eksempel test, forvaltere, prosjektleder, leverandør, kunde, driftsorganisasjon
 • Oppfølging av prosesser og rutiner, samt se potensielle forbedringsområder for effektivisering
 • Applikasjonstilrettelegging på nye regionale Citrix plattformen:
  • App-V 4.6 / 5.1 med distribusjon via RES og connection groups via App-V publishing konsoll
  • Kartlegging av applikasjoner i eksisterende Citrix 4.5, /6.5 på Windows 2003 /2008
  • Konvertere pakker fra App-V 4.6 format til 5.1 format via Power Shell Script fra Microsoft
  • Pakke/Re-pakke applikasjoner i App-V 5.1 og i MSI-format
  • Definere applikasjoner i RES/IWC på ny regional plattform. Dette gjelder både linker til WEB-apps, lokalt installerte apps og app-v pakker i den nye regionale plattformen
  • Test og feilretting ved innføring av applikasjoner på RCP plattformen
 • Dokumentasjon og vedlikehold av eksisterende dokumentasjon
 • Overlevering til drift
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • Seniorkonsulent (minimum 5-7 år)
 • Teamleder for pakketeam; blant annet teamledelse, planlegging, ressursstyring, koordinering og teknisk gjennomføring av applikasjonstilrettelegging
 • God forståelse av infrastruktur og avhengigheter for applikasjoner og tjenester på Citrix, Active Directory, nettverk, Citrix Report Center og RES/IWC
 • Bruk av HP ALM som testverktøy

Kompetanse innenfor følgende fagområder:

 • App-V pakking 4.6/5.1,
 • RES 2015/One
 • Citrix 4.5-7.8
 • Windows Server 2003-2016
 • MSI-pakking

Personlig egnethet:

 • Selvstendig og fremoverlent
 • Evnen til å kommunisere med ulike interessentgrupper, både teknisk, funksjonelt og administrativt
 • Bredde egenskaper som gjør at ressursen fungerer både dypt teknisk og samtidig holder den overordnede helheten, og kan lede team med applikasjonspakker.
 • Evne å se forbedringstiltak, fremme forslag og få de gjennomført

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring med HP SM 9
 • Kunnskap om Windows Server og Windows klient OS
 • Kunnskap til VMware, DHCP, TFTP, DNS, AD og Group policies
 • Fordel med lengre erfaring fra større IT-miljø
 • Kjennskap og erfaring med Sykehuspartners IKT virksomhet, Helse Sør-Østs IKT IKT virksomhet eller fra et av HSØ sine helseforetak
 • Teknisk kompetanse innenfor Powershell og annet script verktøy som benyttes til innhenting av grunnlagsdata til analysearbeid
 • Erfaring fra saneringsoppdrag og teknisk koordinering av endringer
 • God kjennskap til ITIL

Nøkkelinfo

Oppstart: 01.10.2019 til 31.12.2020
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Oslo, Skøyen