Folkehelseinstituttet ønsker å modernisere Reseptregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Registeret mottar årlig mer enn 5 millioner resepter og består av i underkant av 1 milliard records. De er i ferd med å avslutte grovplanleggingsfasen og ønsker å øke utviklingskapasiteten fremover med en person.

Absolutte krav til kompetanse og erfaring(må oppfylles):

  • Programmering i C#
  • ASP .Net Core
  • Entity Framework Core
  • SQL og databaser
  • Azure

Kompetanse og erfaring utover minstekrav(legges til grunn for evaluering):

  • Angular
  • Utvikling av REST-tjenester
  • Azure og Devops og GIT
  • Erfaring med kryptering og sikkerhet
  • Smidig utvikling i team

Oppstart: Snarest
Varighet: 30.06.2020, med opsjon på 6 mnd
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.