Valgdirektoratet har behov for en seniorkonsulent som skal bistå med å oppgradere JSF Ajax og Primefaces til siste versjon, samt siste versjon av biblioteker/rammeverk/styling med ensidig/gjensidige avhengigheter. Sluttresultat skal være at EVA Admin fungerer og ser ut som før, men da på siste gjensidige kompatible versjoner av frontend-rammeverk.

Valgdirektoratet har i sin CI/CD pipeline en omfattende automatiser regresjonstest som kan brukes som hjelpemiddel for å verifisere at funksjonalitet ikke brekker under oppgradering.

Valgdirektoratet forutsetter at konsulenten etter en kort innføringsperiode i hovedsak kan arbeide selvstendig med oppgraderingen fram til oppdraget er fullført.

Krav til seniorkonsulentens kvalifikasjoner:

  • Inngående kjennskap til JSF
  • Inngående kjennskap til Primefaces
  • Ingående kjennskap til css styling
  • God kjennskap til typescript og Jquery
  • Erfaring fra migrering/oppgradering av disse teknologiene
  • Erfaring med bruk av distribuert versjonskontroll (Git/Mercurial etc.)
  • Konsulentene som skal utføre oppdraget vil sannsynligvis få tilgang til gradert informasjon i form av for eksempel sårbarhetsrapporter og/eller trusselvurderinger. Personell som skal utføre oppgaver knyttet til leveransen skal kunne sikkerhetsklareres/autoriserer til minimum nivå KONFIDENSIELT

Oppstart: 06.01.2020
Varighet: 06.03.2020, med opsjon på 1×1 måneder
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Tønsberg, men etter en oppstartsperiode vil det være mulig for konsulenten å jobbe fra andre lokasjoner