Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Avdeling utvikling og digitale kanaler er en avdeling i Divisjon digitalisering og helseregistre. Avdelingen er ansvarlig for utvikling og forvaltning av Helsedirektoratets IT-portefølje samt forvaltning og distribusjon av innhold. Vi har mellom interne 20-30 ressurser i styrende roller innen arkitektur, sikkerhet, kvalitet og systemforvaltning. I tillegg har vi 40-60 innleide konsulenter som primært jobber som utviklere og testere. Vi jobber etter smidige prinsipper og med moderne verktøy.

Bistanden som skal utføres

Avdelingen har et stort leveransefokus og derigjennom en sterkt økende portefølje av nye løsninger som går over i videreutvikling og forvaltning. Vi har derfor behov, og ønske, om å styrke oss med en systemansvarlig som kan ta en intern rolle å lede forvaltning og utviklingen av IT-løsninger.

Den systemansvarlige har det operative ansvaret for forvaltning, videreutvikling og styring av løsningene innen ett eller flere domener i IKT -portefølje. Systemansvarlig vil ha en tett dialog med tjenestesiden og brukerne for å kunne sikre at løsningene som lages understøtter behov og holder høy teknisk og faglig kvalitet. Videre vil den systemansvarlige sørge for at løsningene oppfyller SLA-krav og videreutvikles i henhold til overordnede strategiske føringer. Vedkommende vil være tett på utviklere og kunne lede flere utviklingsteam, ansvar for ressursstyring, økonomi innenfor sitt område og sørge for gode og effektive arbeidsprosesser. Vi ønsker oss en person som er sterk teknisk, har god erfaring med smidig utvikling, har erfaring med prosjekt- eller annen ledelse og kjenner til metoder for brukerinvolvering.

Personlig egnethet vil være veldig viktig i denne rollen. Dette er en rolle hvor man virkelig kan få breddeerfaring som teknologileder.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring(krav som må oppfylles):

  • Bachelor eller master fra teknisk høyskole eller universitet
  • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
  • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser

Kompetanse og erfaring utover minstekrav:

  • Erfaring som utvikler
  • God kjennskap til Microsoft sine utviklingsverktøy
  • Dokumentert erfaring med integrasjonsløsninger
  • Relevant teknisk jobberfaring av større og komplekse programvareløsninger
  • Erfaring med ledelse og oppfølging av utviklingsteam

Oppstart: 01.10.2019, eller så raskt som mulig
Varighet: Ut 2020, med opsjon ut 2021
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.