For an av våre kunder søker vi en sikkerhetsspesialist

Arbeidsoppgaver/leveranser
Rollen er både rådgivende og vil ha en operativ funksjon innenfor sikkerhet. Ansvar og oppgaver for rollen:

 • Være kontaktpunkt for sikkerhetsarbeid i programmet
 • Drive plan og kravarbeid
 • Være ansvarlig for information asset register for prosjektet
 • Drive utvikling
  • Implementasjon av sikkerhetsløsninger
 • Bidra til å bygge opp tilstrekkelig sikkerhetskultur og forståelse i prosjektet ved å delta i sikkerhetsrelaterte diskusjoner og arbeid
 • Delta i kvalitetssikringsarbeid

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

 • Minimum 3 års dokumentert erfaring fra rolle som utvikler
 • Erfaring med risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Erfaring med implementasjon av sikkerhet i komplekse systemporteføljer
 • Erfaring med design av større driftskritiske – og samfunnskritiske systemer
 • Erfaring med Standarder og rammeverk innenfor sikkerhet, som ISO 27001, ISF SOGP, OWASP
 • Kjennskap innenfor spekteret av konsept for digital sikkerhet, f.eks. sonemodeller, brannmurer, nfaktor autentiseringsløsninger, IAM, kryptering og nøkkelhåndtering, applikasjonsrammeverk for sikkerhet.
 • Erfaring med versjonskontroll, bygg og deploy 
 • Erfaring med å jobbe i team som benytter smidig utviklingsmetodikk.

Sikkerhetsklarering

 • Må kunne sikkerhetsklareres.

Oppstart: Medio januar
Varighet: 2 år, med muligheter for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.