For en av våre kunder søker vi en sikkerhetskonsulent for bistand til håndtering av henvendelser om mulige sikkerhetsbrudd – fra interne brukere, ledere og fra interne og eksterne tjenester og systemer som varsler om sikkerhetsbrudd.
Må kunne sikkerhetsklareres.

Arbeidsoppgaver:

 • Motta og behandle innkommende sikkerhetsrelaterte hendelser (daglig)
 • Bygge metoder og løsninger for automatiserte analyser/diagnoser
 • Innhente kunnskap om trusselbilde og i størst mulig grad bearbeide dette til søkbare indikatorer som kan brukes for å sjekke egne systemer
 • Gjennomgå rapporter og grunnlagsdata fra eksterne tjenesteleverandører og fra interne sikkerhetssystemer og undersøke utvalgte avvik og hendelser

Krav:

 • Bør ha 3-årig it-utdannelse eller tilsvarende
 • Må ha erfaring fra Nettverkssikkerhet og kunnskap om nettverksprotokoller.
 • Må ha kjennskap til sikkerhetsverktøy
 • Må kunne sikkerhetsklareres
 • Bør ha erfaring med script språk som f.eks. Bash, Perl, eller Python
 • Bør ha kjennskap til loganalyse
 • Bør ha erfaring med Linux
 • Kan med fordel ha kjennskap til, eller erfaring med forensic-verktøy.

Oppstart: Starten av januar
Varighet: til 30.03.2019, med opsjon på forlengelse(potensielt snakk om langvarig engasjement)
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo, Oslo-området

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.