Hovedoppgaver

 • Gjennomføre tekniske risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved infrastrukturendringer
 • Være sparringspartner til intern sikkerhetsarkitekt og IKT-seksjonens enhet for infrastruktur
 • Bidra i videreutviklingen av sikkerhetsarkitektur og prosesser for risikostyring
 • Rådgiver ved generell løsningsdesign og arkitekturutvikling

Krav til kompetanse og erfaring

 • Dokumenterbar kompetanse og erfaring med gjennomføring av tekniske ROS-analyser
 • Kompetanse på risikoer, sårbarheter og trusselbilder for moderne IKT-tjenester, blant annet skytjenester
 • Erfaring fra større miljø som legger vekt på sikkerhet, dette omfatter bruk av ITIL-prosesser og arbeid med ISO-standardene i 27000-serien
 • Oppdatert kompetanse innen arkitekturarbeid med utgangspunkt i tjenesteorienterte leveranser

NB! Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres på nivå Konfidensielt

Nøkkelinfo

 • Oppstart: Så snart som mulig
 • Varighet: Ut 2019, mulighet for forlengelse
 • Arbeidssted: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.