For en av våre kunder søker vi en sikkerhetsarkitekt som bør ha bakgrunn som utvikler og spesiell befatning med Open Source, herunder Java, MySQL og TomCat. Ressursen må være dyktig på å se sammenhenger mellom systemer og tegne opp dette i diagrammer for å tydeliggjøre det for funksjonelle ressurser og prosjektledelsen.

Kjerneoppgaver

 • Definere protokoller, grensesnitt og integrasjoner mellom det nye AOF-systemet som skal lages (Activation Optimization Function/kraftmarkedssytem) og andre tilstøtende systemer.
 • Oppfølging av leverandøren, herunder gjennomgang av dokumentasjon. Kunne gjøre kodereview, arkitekturreview og teknisk review av løsningen.
 • Være med å teste løsningen i tett samarbeid med teknisk arkitekt og funksjonell ressurs (produkteier eller annen).

Krav til kompetanse og erfaring:

 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IKT 
 • Minimum 5 års relevant erfaring innen IKT-arbeid
 • Erfaring med Java, MySQL og TomCat
 • Erfaring som softwareutvikler og softwarearkitekt

Andre krav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert
 • Tilbudte kandidater må kunne sikkerhetsklareres

Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år, med opsjon på 1+1
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.