For en av våre kunder søker vi en sikkerhetsarkitekt. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Kjerneoppgaver for rollen:

 • Ansvar for å kvalitetssikre ITO leverandør sine leveranser og vurdere om kravene våre er oppnådd.
 • Bistå eksisterende sikkerhetsorganisasjon med feilsøking, hendelseshåndtering og systemforståelse når det oppstår sikkerhetshendelser.
 • Tilegne seg kunnskap om systemets sikkerhetsarkitektur og foreslå endringer ved behov.
 • Kompetanseoverføring til Statnett/Elhub sine interne ressurser.
 • Kunne jobbe på teknisk nivå med implementasjon av sikkerhet i systemer, og samtidig evne å formidle klare budskap til ulike beslutningsnivåer.
 • Relevant erfaring med:
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
  • Implementasjon av sikkerhet i komplekse systemporteføljer 
  • Design av større driftskritiske – og samfunnskritiske systemer
  • Systemutvikling og drift
  • Standarder og rammeverk innenfor sikkerhet, som ISO 27001, ISF SOGP, OWASP
  • Kjennskap innenfor spekteret av konsept for digital sikkerhet, f.eks. sonemodeller, brannmurer, n-faktor autentiseringsløsninger, IAM, kryptering og nøkkelhåndtering, applikasjonsrammeverk for sikkerhet, rollestyrt tilgangskontroll (RBAC), attributtbasert tilgangskontroll (ABAC)

Kunder stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

 • Arbeidserfaring innenfor IT og informasjonssikkerhet.
 • Erfaring med penetrasjonstesting.
 • Er oppdatert på trusselbildet og trender for IT-sikkerhet.
 • Har faglig kompetanse innenfor nettverksdesign og infrastrukturutvikling, sikkerhetstesting, system og infrastrukturdrift i relasjon til IT-sikkerhet.
 • Erfaring med etablering av sikkerhetsovervåkning, analyse og sikkerhet og sårbarhetsvuderinger.

Oppstart: Senest 15. august
Varighet: 3 år, med opsjon på 1+1
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.