For en av våre kunder i kraftbransjen søker vi en sikkerhetsanalytiker for et nyetablert program som skal være en pådriver for digital transformasjon gjennom å tilrettelegge for økt grad av datadrevne beslutninger. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for design og implementering av effektiv overvåkning av skyløsning. Overvåkning vil dekke flere områder, inkludert brukeraktivitet og systemaktivitet i skyløsning (API-kall, databaseaksessering, o.l.)
 • Ansvar for å tilrettelegge for automatisering av overvåkning, samt integrasjon mot eksisterende overvåkningstjenester i Statnett. 
 • Samarbeid med ansvarlig for sikkerhetsløsninger i skyløsning.

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IKT-sikkerhet eller minimum 3 års høyere utdanning i kombinasjon med relevant erfaring med IKT-sikkerhet.
 • Minimum 3 års erfaring innenfor IKT-sikkerhet, slik som risikoanalyse, PEN-testing, og annen type sikkerhetstesting.
 • Minimum 1 års erfaring som sikkerhetsanalytiker, helst erfaring fra SOC eller liknende aktiviteter.
 • Erfaringer med standarder og rammeverk innenfor sikkerhet, som ISO 27001, IEC 62443, NIST Cybersecurity Framework.
 • Erfaring fra sikring av tjenester i skyplattformer, spesielt Google Cloud. 
 • Erfaring med programmering og kjennskap til flere programmeringsspråk.
 • Erfaring med IAM, kryptering og nøkkelhåndtering

Andre krav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert
 • Tilbudte kandidater må kunne sikkerhetsklareres.

Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år, med opsjon på 1+1
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.