En av våre kunder har behov for en senior fagressurs som skal løfte samskapning som satsingsområde i Ruter.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

 • Definere prinsipper for samskapning i Ruter, basert på beste praksis
 • Bidra til kompetanseheving på samskapning og kundeorientering i selskapet
 • Definere metoder og sikre at riktige metoder benyttes i relevant kontekst i prosjekter og prosesser
 • Senke terskelen hos de ansatte for å involvere innbyggerne i deres utviklingsprosesser
 • Definere retningslinjer og ritualer internt og integrere disse i utviklingsprosessene

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har lang designfaglig bakgrunn og dyp erfaring med brukersentrert metodikk
 • Lang erfaring med designprosesser og ledelse av mennesker gjennom disse prosessene
 • Du har sterke formidlingsevner og evner å videreformidle din kompetanse og erfaring
 • Du holder deg faglig oppdatert på designmetodikk, kundeopplevelse og tjenesteutvikling
 • Du har erfaring med å navigere i komplekse organisatoriske landskap
 • Du har ledet større medvirkningsprosesser mellom offentlige organisasjoner og borgere

Språk:

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Fordel med:

 • Erfaring med endringsledelse

Oppstart: Starten av september
Varighet: 30. juni 2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.