Bakgrunn
Avdeling Arbeidsflate VO IKT-tjenester hos Sykehuspartner har ansvaret for sentralisert drift av desktop, citrix-produkter, brukervirtualisering med IWC/RES-software, klienter, print- og skannsystemer, samt tilrettelegging, pakking og distribusjon av applikasjonsporteføljen hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
Enheten Klientvirtualisering i denne avdelingen drifter arbeidsflatene hos alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
Dette inkluderer rundt 60 000 arbeidsstasjoner på flere lokasjoner med ulik infrastruktur.
Klientvirtualisering har faggruppene Citrix, Dynamisk Arbeidsflate (IWC/RES) og Mobilitet.
Enheten består av ca. 20 fast ansatte og ønsker nå i forbindelse med den pågående moderniseringen og prosjektarbeid å styrke kompetansen med to innleide RES–ressurser til linjen.
Stillingene er plassert i faggruppen for Dynamisk Arbeidsflate (IWC/RES).
Citrixmiljøet består av 1300+ terminalservere i flere farmer som fortløpende konsolideres inn i en ny og stor sentralisert løsning. Størrelsen og kompleksiteten i løsningen tilbyr utfordringer og vil gi en erfaring som få andre arbeidsgivere i landet kan tilby.

Arbeidsoppgaver
Konsulentene må sette seg inn i komplekse løsninger, sammensatte problemstillinger og vil få anledning til å jobbe med ny teknologi. Noen av dagene vil by på høyt temp. Kort sagt vil konsulentene få brynt seg på en kompleks IT-infrastruktur og vil være et viktig bidrag på veien til en forbedret IT-hverdag for helseforetakene i landet. Kollegene vil være engasjerte, faglig svært dyktige og ikke minst trivelige. Rollen i Sykehuspartner gir mulighet til å bidra til forbedring av IT-leveranser i en samfunnsnyttig bransje.

 • Drift av Dynamisk Arbeidsflate (IWC/RES-miljøer)
 • Optimalisering av dynamisk arbeidsflate
 • Bistå med oppsett, konfigurering og vedlikehold av infrastrukturen til Ivanti-miljøet
 • Bistå i generell tuning av applikasjoner på arbeidsflaten, dvs. IWC-tuning og App-V 5.1-tuning
 • Etablere og oppdatere dokumentasjon
 • Bistå med bredding av IWC/RES
 • Gi råd og teknisk støtte til tekniske ressurser, forvaltere og tjenesteansvarlige
 • Bistå i generell tuning av applikasjon på arbeidsflaten, det vil si IWC/RES tuning og App-V 5.1 tuning
 • Kartlegge helseforetakets bruksmønster og levere arbeidsflaten til bruker på best mulig måte (funksjons PC, klinisk bærbar m.m)
 • Andre prosjekt eller linjeoppgaver ved behov

Må-ha-krav

 • Inngående kunnskap til og erfaring med IWC/RES Suite inklusiv Workspace Control og Automation
 • God kjennskap til sikring av arbeidsflater
 • Gode kunnskaper til systemer som henger sammen med IWC/RES Suiten (SCCM, Windows OS, App-V 5.1, Citrix XenApp, XenDesktop, Provisioning Services, WebInterface, StoreFront og Active Directory)
 • Evne til å løse komplekse problemstillinger uavhengig av verktøy eller system
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt evne til å skrive beslutningsunderlag og dokumentasjon av løsningen på et høyt nivå

Bør-ha-krav

 • Bør ha kjennskap til Sykehuspartners organisasjon / erfaring med IT i helsesektoren
 • Bør ha kompetanse og erfaring fra oppdrag av tilsvarende omfang/kompleksitet
 • Evne til å jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver og levere innen avtalte frister

Oppstart: 02.01.2020
Varighet: 31.12.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Skøyen eller Grimstad, noe reisevirksomhet må påregnes

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.