For en av våre kunder søker vi en senior virksomhetsarkitekt hvor det vil være viktig å få etablert en helhetlig virksomhetsarkitektur(baseline, målbilder og veikart) for å bedre å kunne styre utviklingen. Referansearkitekturen vil være basert på overordnede arkitekturbeskrivelse utarbeidet nasjonalt, referansearkitekturer fra NATO og vurderinger fra de forskjellige fagmiljøer.

Litt om rollen:
Ressursen skal fasilitere, samt være pådriver i arbeidet. Ressursen skal i tett samarbeid med utvalgte medarbeidere i Forsvarssektoren videreutvikle arkitekturen innen utvalgte NAF v3.1 subviews(NAV, NCV, NSOV, NOV, NSV, NTV og NPV) både med å definere bruk av viewene samt innleggelse av data i dem.

Ressursen skal bistå med å videreutvikle rammeverk og metodikk (basert på TOGAF 9 og NAF v3.1), samt sikre at modellering gjøres iht. disse.

Ønskede krav:

  • Arkitektur. Evne til å kunne tilegne seg kunnskap om Forsvarssektorens virksomhet og   beskrive denne arkitekturmessig gjennom et sett modeller 
  • Metamodeller 
  • Systemforståelse. Evne til å kunne tilegne seg kunnskap om Forsvarssektorens systemer og deres grensesnitt 
  • Modellering, inkludert erfaring med Unified Modeling Language (UML) 
  • Enterprise Architect eller tilsvarende modelleringsverktøy 
  • Bruk av arkitekturrammeverk 
  • Tilpasning og bruk av arkitekturutviklingsmetoder 
  • Transmisjon av arkitekturdata, gjerne ved bruk av xml/xmi. 
  • Det forutsettes at ressursen har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig da   arbeidsspråket og større deler av gjeldende dokumentasjon er på norsk. 
  • Det er en forutsetning at ressursen kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET. 

Oppstart: Slutten av april/starten av mai
Varighet: 1. mai 2019 – 1. mai 2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.