Konsulenten vil inngå i kundens team å bistå for billettering med utvikling. Teamet jobber med å designe og implementere neste generasjons billettering for bruk nasjonalt.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle ny og forbedret funksjonalitet i applikasjoner
 • Delta i alle faser av systemutvikling, fra behov, planlegging, utvikling, deployment og til forvaltning
 • Delta i utarbeidelse av løsningsdesign
 • Kodeproduksjon av høy kvalitet
 • Bidra i ulike prosjekt og produktutvikling

Krav til ressurs:

 • Høy kompetanse på Java
 • Kompetanse og erfaring med Apache Camel
 • Erfaring med CI og CD, både bruk og oppsett
 • Erfaring med skyplattformer, Docker, Kubernetes
 • Erfaring med utvikling i Android og Node.js
 • Relevant erfaring med tilsvarende oppdrag

Oppstart: 01.09.2019, noe senere oppstart er greit
Varighet: 12 mnd, med opsjon på 12 mnd
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.