For en av våre kunder søker vi en senior prosjektleder som vil få ansvar for å samordne tjenester som:

 • Implementere CMS Plan / SACM Uplift
 • Forbedret håndtering av sensitive data i saksbehandlingssystemene
 • Bedre støtte for ressursstyring og planlegging
 • Verktøystøtte for Tjenestestyring / Service Portfolio Management
 • Speildatabase for sanntidsrapportering HPSM
 • Etablering av smidige samarbeidsverktøy
 • Mobilklient for MicroFocus-porteføljen

Arbeidsoppgaver:

 • Styre, koordinere og realisere de planlagte leveransene for
  kundens tjenesteporteføljen
 • Sørge for at de riktige leveransene blir prioritert og avklare hva som er den
  riktige måten å levere disse, i samarbeid med fagmiljøene. IT4IT er valgt
  som fremtidig referansearkitektur, og fremtidige løsninger skal tilstrebe å
  bruke de funksjonelle komponenter, kapabiliteter og integrasjoner som denne definerer

Kompetanse og erfaring:

 • En senior prosjektleder som kan styre, koordinere og realisere de planlagte
  leveransene for 2019
 • Erfaring med Implementering av støtteverktøy for prosesser, samhandling, etc.
 • Erfaring med IT4IT og/eller SAFe rammeverket
 • Erfaring med utarbeidelse av business case
 • Erfaring med utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan

Oppstart: Slutten av januar
Varighet: 30.06.2019
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.