Sykehuspartner HF har etablert en felles rapporteringsløsningen for internt rapporteringsbehov. Plattformen er basert på Oracle databaser, Oracle ODI som ETL verktøy med Microsoft Power BI som sluttbruker grensesnitt.

Ressursenes arbeidsoppgaver: 

  • Oppgavene vil handle om å levere utviklingskapasitet til prosjekt Virksomhetsstyring i Sykehuspartner HF. 
  • Det forventes at konsulenten inntar en mentorrolle ovenfor interne ressurser i Sykehuspartner HF. Konsulentene vil være ressurspersoner i forbindelse med utforming av BI-området innen Helse Sør-Øst. 
  • Oppgaven vil være å trekke opp data fra ulike kildesystemer og tilrettelegge dem for rapportering. 

Ønsket kompetanse til erfaring/kompetanse for valgte konsulenter: 

  • Konsulenten må ha en meget god skriftlig og muntlig framstillingsform. 
  • Konsulenten må kunne jobbe selvstendig med oppgaver, både alene og i prosjektteam. 

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent: 

  • Det forventes at konsulenten har god/lang erfaring med Oracle generelt og utvikling av datavarehus basert på Oracle-teknolog spesielt
  • Konsulenten må kunne vise til 5-7 års erfaring (seniorkonsulent) med Oracle Data Integrator, PL/Sql samt relevant prosjekterfaring

Oppstart: 02.09.2019
Varighet: 22.12.2019, med opsjon på 3 mnd
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.