For en stor offentlig kunde søker vi etter dyktige .NET/web-utviklere.

Arbeidsoppgaver:

Jobbe i team som har totalansvar fra kravanalyse til produksjonssetting, samt håndtering av drift- og vedlikeholdsmessige problemer.
Utviklerne må kunne jobbe på samtlige lag i en applikasjon og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test, utrulling til produksjon og applikasjonsdrift.
Kjernen i systemet er per i dag basert på .NET, ASP.NET MVC, Oracle, MS SQL, Javascript SPA (Single Page Application), WCF, NHibernate.

Krav:

 • Dyktig .NET/web-utvikler med lang erfaring på web-utvikling generelt, både frontend og backend
 • Lengre erfaring og spisskompetanse på web-teknologier basert på CSS3, HTML5 og Javascript. Erfaring med rammeverk for single-page applikasjoner
 • Solid erfaring med smidig utvikling og hyppige leveranser til produksjon, på systemer med høye krav til kvalitet og stabilitet. Erfaring med Scrum og/eller Kanban, samt DevOps prinsipper og -tankegang
 • Testdrevet utvikling, samt automatisert web-testing eksempelvis med Selenium
 • Parprogrammering og peer-review av kode
 • Solid erfaring med SQL-databaser
 • God på å jobbe med krav-analyse, inkl. håndtering av komplekse og ofte uklare krav
 • Erfaring med gode forvaltningsrutiner gjennom livsløpet til et system

Teknologier:

 • Javascript-rammeverk: React, Durandal, Knockout
 • Git/GitLab
 • Bygg: Team City
 • Deploy: Octopus Deploy
 • Testrammeverk: Jasmine, NUnit, XUnit, Specflow, Selenium
 • Web: Twitter Bootstrap, Less, Sass, TypeScript
 • Oracle og SQL Server
 • Utvikling av brukervennlige løsninger, inkl. interaksjonsdesign
 • Kontinuerlig integrasjon og automatisert deployment til test og produksjon

 

Oppstart: Snarest
Varighet: 2 år, opsjon 1+1 år
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.