Kunde søker en senior funksjonell arkitekt som må ha god erfaring med prosessanalyser som involverer behov fra forretningssiden, samt kunne benytte ulike tekniker og verktøy for å modellere, prototype og presentere sitt arbeid.

Kompetansekrav:

  • Erfaring fra dokumentasjon av prosessmodeller og brukerreiser
  • Evne til å analysere behov og utarbeide krav som epos og brukerhistorier
  • Erfaring med tjenestedesign som metodikk
  • Erfaring som interaksjonsdesigner
  • God forretnings- og teknologiforståelse
  • Kan fungere som bindeledd mellom forretning og IT
  • God til å fasilitere og lede workshops
  • Analytisk og systematisk tilnærming til problemløsning
  • Kjennskap til JIRA og Confluence
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk

Det er også nyttig om konsulenten har erfaring med å kunne forstå og formulere forretningsbehov gjennom prototype (skjermbilder) og lignende.

Oppstart: Medio august
Varighet: Ut året, med opsjon på forlengelse til 28.06.2019
Lokasjon: Oslo
Omfang: 100%

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.