Bakgrunn:

Kunden har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen autentisering / tjenestesikring og ønsker derfor å engasjere en konsulent i en kombinert rolle som scrum-master og fullstack utvikler. Det er ønskelig at rollen kombineres i en 50/50 kombinasjon. Oppdraget vil være heltid over en periode på 7 måneder, med opsjon på forlengelse i ytterligere 12 måneder. Konsulenten vil inngå i et smidig utviklingsteam som skal videreutvikle og forvalte tjenesten HelseID, som er en felles påloggingsløsning for hele helsesektoren.

 

Krav:

For den delen av rollen som skal operere som Scrum-master:

 • Dokumentert erfaring og formalkompetanse innen ledelse av scrum team, samt høyt engasjement for dette fagfeltet
 • Ønske om kontinuerlig forbedring av utviklingsprosessen
 • Erfaring fra CI/CD på MS plattform
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

For den delen av rollen som skal operere som fullstack utvikler:

 • God kompetanse på .NET Full Framework og .NET Core, samt Visual Studio
 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
 • Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core
 • Database (MS SQL Server) og gjerne Entity framework
 • Javascript, CSS, HTML og Angular 2+

 

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring med tilsvarende autentiseringsplattformer som HelseID er er fordel
 • Det er en fordel med kunnskap om protokollene OpenID Connect og OAuth2
 • Det er en fordel med kunnskap om IdentityServer4
 • Domenekunnskap om norsk helsesektor, enten som scrum master eller utvikler
 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)

 

Oppstart: 03.06.2019
Varighet: 7 måneder
Opsjon: forlengelse 12 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.

Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.