Beskrivelse

Vår samarbeidspartner har en konsulent som jobber hos kunden 20 %, og det er behov for å bistå vedkommende med 80%. Store deler av jobben mot NAWSAHR går med på å legge inn programvare fra leverandør i SCCM. Oppdragsgiver har startet å bruke PowerShell App Deployment Toolkit. Kandidaten bør kjenne godt til dette rammeverket for pakking/re-distribusjon av programvare via SCCM. Selve programpakkene fra leverandør er ikke avanserte på noen måte, og installeres som .exe filer med parametere. F.eks «mittflotteprogram.exe /silent». Det kan imidlertid komme utfordringer som at kjørende tjenester må stoppes på maskinen før nye versjoner av gitt programvare kan installeres/oppgraderes. Oppdraget inneholder også noe tilrettelegging/pakking av PC spesifikke applikasjoner mot Fujitsu maskiner. Disse maskinene bruker Windows Store appx pakker for typiske taster på maskinen som kan slå av/på mikrofon, Wifi+++. Kandidaten bør kjenne til hvordan det er mulig å laste ned Windows Store app fra et sted, ta med seg filene over til oppdragsgiver sin SCCM (som ikke har kontakt med Store) og allikevel få nødvendige pakker installert på nye maskiner. Kandidaten bør ha god og bred SCCM kunnskap.

Arbeidsoppgaver

Bistå oppdragsgivers ressurser, inkludert (men ikke begrenset til):

 • Gjøre tilpasninger for applikasjoner til sikkerhetsmessig herdet plattform
 • Teste applikasjoner på sikkerhetsmessig herdet plattform, inkludert dokumentasjon av leveransene i henhold til oppdragsgivers maler
 • Kvalitetssikre leveranser
 • Utarbeide og gjennomføre tester, herunder å teste at alle grensesnitt fungerer
 • Bistå testaktiviteter
 • Gjennomføre feilsøking og – retting
 • Dokumentere og følge opp test, feilsøking og – retting
 • Utarbeide dokumentasjon, herunder:
  • Modulbeskrivelser, inkludert oppdragsgivers krav til integrasjon av applikasjoner
  • Installasjons- og konfigurasjonsdokumenter
  • Driftsdokumentasjon

Stikkord

 • Windows Store for Business
 • Powershell
 • Appx
 • Dism
 • Scripting (Batch & .cmd)

Andre kompetansekrav

 Klientinfrastruktur

 • Klient: Windows, primært Windows 10
 • Plattform Sikkerhet: Sikkerhetsarkitektur, NSMs sikkerhetsveiledninger, MS security templates, herding av OS, sikkerhetskrav og -tiltak
 • Pakking: Applikasjonspakking inkl. sikkerhetsarbeid

Nøkkelinformasjon

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2019
Antatt omfang: 80 %
Begrensninger: Må kunne sikkerhetsklareres
Arbeidssted: Bærum

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.