En av våre kunder ønsker å engasjere 2 RPA utviklere med ekstern bistand til RPA-relaterte oppgaver. I hovedsak vil dette dreie seg om drift og vedlikehold av eksisterende prosesser som er utviklet i BluePrism. Det er snakk om 18 prosesser.

Hovedoppgaver vil omfatte:

  • Drift av BluePrism-prosesser i produksjon, bl.a. overvåking av work queues, igangsettelse av batcher, rerunning av feilede caser, rapportering til business ved behov, change requests for eksisterende roboter (fjerne/endre/legge til funksjonalitet)
  • Vedlikehold av robotparken, bl.a. bugfixing/tweaking av prosesser, oppdatering av prosessmodeller ved systemoppdateringer og -endringer, overvåking av virtuelle maskiner, kvalitetssikre av utviklede prosesser i BluePrism i henhold til beste praksis

De er i disse tider midt i implementeringen av nye kjernesystemer, og nyutvikling er foreløpig satt på hold inntil de kjenner behovet for robotisering i nytt systemlandskap. Det vil imidlertidig kunne oppstå behov for utvikling av nye prosesser. Det er derfor et behov for skalerbar kapasitet. Oppgaver vil derfor kunne omfatte design, utvikling og test av RPA-prosesser; alt fra individuelle gjenbrukbare komponenter til fullstendig forretningsprosesser.

Erfaring og kompetanse:

  • Praktisk erfaring med drift og vedlikehold av BluePrism-roboter i produksjon
  • Praktisk erfaring med utvikling i BluePrism og/eller UiPath
  • Praktisk erfaring med .NET-utvikling
  • Grunnleggende SQL-kompetanse (T-SQL)

I tillegg er det en fordel med:

  • Erfaring med å lage og bruke API-er (REST)
  • Erfaring med frontend-utvikling i ASP.NET og/eller med JavaScript

Oppstart: Starten av oktober
Varighet: 6 mnd +
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.