Oppgavene dreier seg om alt fra løpende forvaltning til oppsett av komplekse hoteller i en Database as a Service-setting, så det er ønskelig at ressursene har noen års erfaring.

Ressursene må være EU-borgere, og fortrinnsvis beherske norsk på B2-nivå. Det finnes også en mulighet at ressursene må sikkerhetsklareres.

Arbeidsoppgaver er blant annet som følger:

  • Designe en Always on databaseserver løsning for Microsoft SQL server:
  • Design av instanser
  • Anbefaling av lisens og løsning basert på kundens lisens.
  • Anbefaling av om løsning skal basere seg på virtualisering eller fysisk server.
  • Anbefaling om hvilke SQL-versjoner som skal kjøres (standard, enterprise) 2016/2019
  • Anbefaling om hvordan lagring skal designes
  • Vedkommende må også ha meget gode egenskaper innen skriving av designdokumenter.

Oppstart: ASAP
Varighet: Ut august, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo S

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.