For en av våre kunder søker vi en konsulent for å gjennomføre en runde 2 av penetrasjonstestingen.
Løsningen er tatt i bruk av ca. 500 brukere (skal rulles ut til totalt ca. 1700 brukere).

Metode:
Sikkerhetstesten forventes gjennomført med minimum følgende metoder:

  • Penetrasjonsforsøk. Aktiv forsøk på inntrengning.
  • Passiv rekognosering. Kartlegging. Åpne kilder. Dokumentasjon og intervjuer.
  • Aktiv rekognosering. Portscanning. Sårbarhetsscanning.
  • Sårbarhetsanalyse. Sammenstille og analysere informasjon.

Ved oppstart av oppdraget gjennomføres oppstartsmøte sammen med kunde for å avklare teknisk scope, mål med testen, spilleregler og annet relevant. Det meste av testen må forventes gjennomført hos kunde.

Kompetanse:
Erfaring med penetrasjonstesting og sikkerhetstesting fra tidligere er påkrevd.
Aktuell teknologikompetanse:

  • Microsoft Azure Active Directory
  • Multi-factor authentication (MFA)
  • Generell nettverkskompetanse
  • Generell Microsoft og Citrix infrastruktur kompetanse

Oppstart: Asap
Varighet: 150-200 timer
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo, må ikke være 100% allokert

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.