Generelt om oppdraget:

Kunden har oversatt og videreutviklet et amerikansk verktøy for pasientsikkerhet og tilpasset det til norske forhold. Vurderingsverktøyet bygger på et rammeverk bestående av ti områder med betydning for pasientsikkerheten.
Verktøyet (programmet) benyttes nå i papirformat. Det er utviklet en brukerveiledning (word-dokument) for målgruppen.

Kunden har behov for bistand til å digitalisere dette verktøyet slik at det blir et verktøy som tilrettelegger for god dialog og refleksjon rundt arbeidet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Verktøyet skal videre understøtte prosessen knyttet til hvordan teamet vurderer og scorer sin egen praksis når det gjelder de definerte områdene for pasientsikkerhet. Dette skal danne grunnlaget for hvilke forbedringstiltak som bør iverksettes i det videre pasientsikkerhetsarbeidet.

 

Krav:

  • Kompetanse og erfaring innenfor utvikling av e-læringsprogrammer.
  • Erfaring og innsikt i nødvendige IT løsninger.
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
  • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Ønsket erfaring:

  • Kjennskap til helsesektoren
  • Erfaring innenfor utvikling av e-læringskurs/digitale læringsressurser

Oppstart: Snarest, senest medio mai.
Varighet: 6 uker, arbeidet må være ferdigstilt innen september 2019
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

 

Søknadsfrist: 03.05

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.