Vi søker etter to prosjektledere som i hovedsak skal jobbe med å koordinere arbeid som involverer både intern organisasjon og ressurser, andre leverandører samt samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta prosjekter, sørge for fremdrift og struktur, sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektene, koordinere ressurser samt holde dialog med deltakere og sluttbrukere.
 • Analyse av markedet
 • Utarbeidelse av forretningsmodeller
 • Kravstiller til teknisk plattform
 • Oppfølging av sluttbrukere og konsept
 • Kundeinvolvering
 • Dokumentasjon og økonomistyring
 • Rapportere til styringsgruppe

Ønskede kvalifiksjoner:

 • Erfaring med gjennomføring av større prosjekter med mange ulike samarbeidspartnere innen privat og offentlig virksomhet, også innen internasjonale miljøer
 • Kompetanse og erfaring fra fagområdet kombinert mobilitet / MaaS
 • Erfaring og kompetanse med ledelse av tverrfaglige prosjekter
 • Kjennskap til ledende prosjektmodeller som Prince2, SCRUM og Design Sprints
 • Erfaring med innovasjonsprosjekter
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Oppstart: 14. Januar
Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og timepris.