Prosjektlederne skal:

  • Planlegge og gjennomføre prosjekt iht. kundens prosjektmetodikk og leveranseprosess
  • Forsterke leveranseevnen til respektive avdelingene
  • Ha ansvar for gjennomføring og rapportering for prosjekt eller protefølje av leveranser/mindre prosjekter i samarbeid med kundens egne fagressurser
  • Ferdigstille og overlevere mindre prosjekter og tilhørende restanser til linja

Prosjektlederne må:

  • Ha minst 3 års erfaring som prosjektleder
  • Ha erfaring fra planlegging og gjennomføring av mindre IKT-prosjekter
  • Ha god teknisk kompetanse og evne til å sette seg inn i tekniske løsninger samt å kommunisere med tekniske fagressurser
  • Ha Prince2 sertifisering
  • Ha relevant erfaring fra offentlig sektor og helsesektoren
  • Ha evne å se helheten og kommunisere med ledelse, fagmiljø og underleverandører

Oppstart: 07.01.2019
Varighet: 31.12.2019
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.