I forbindelse med programmet for ny e-helseorganisering (NEO), er det behov for å leie inn prosjektlederkompetanse til to oppdrag knyttet til Arbeidsflaten som skal gjelde fra 1.1.2020 for alle ansatte hos kunden. Det skal etableres 2 prosjekt med hver sin selvgående prosjektleder:

 1. Prosjekt Administrativ arbeidsflate
 2. Prosjekt Arbeidsflate for utvikling

Sentrale stikkord av relevans for oppdraget:

 • Sikkerhetsfokus i arbeidsflatene er sentralt, security by design er et vesentlig prinsipp
 • Særlig relevant teknologi:
  • Microsoft infrastruktur, Win10, Intune, Autopilot, Azure
  • Terminal server, Citrix
 • Særlig relevante applikasjoner:
  • P360
  • Office 365
  • Skype for business, Teams
  • SharePoint
 • Aktuelle tjenestemodeller er både on-prem og skybasert i dagens arbeidsflater
 • Applikasjonspakking og distribusjon via SCCM og App-V, størrelsesorden på arbeidsflatene i dag er på ca. 400 brukere og vil bli potensielt doblet.
 • Utviklings-verktøy som er i bruk i dagens arbeidsflater
  • Må kartlegges, inkluderer også eksisterende integrasjoner i eksisterende utviklingsmiljø.

Krav:

 • ha minst 5-10 års erfaring som prosjektleder
 • være en teknisk erfaren og kunnskapsrik prosjektleder, fortrinnsvis med bakgrunn fra utvikling
 • være dreven på arbeidsflyt og vise forståelse for disse prosessene
 • være i stand til å innta de ulike brukerperspektivene som vil være relevante for arbeidsflatene i NHN
 • ha gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig. Norsk er arbeidsspråket
 • ha referanser fra tilsvarende oppdrag/leveranser (kontaktinformasjon oppgis).

Ønsket kompetanse:

 • Prince2 practitioner sertifisering eller PMP-sertifisering
 • ha kjennskap til Prosjektveiviseren
 • ha god forståelse for skytjenester og integrasjon
 • ha erfaring fra relevante migreringsprosjekter

 

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.01.2020
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.

Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.