Kompetanse og erfaring:

  • Prosjektledelse for et prosjekt for oppgradering av IT-infrastruktur for hele virksomheten
  • Kandidaten må ha god kompetanse på nyere infrastrukturteknologi  og sikkerhetsløsninger (SDN, NFV etc med IDS og andre sikkerhetsløsninger)
  • Det er også en fordel med god forståelse for trusselbildet innenfor cyber security
  • Ønskelig med sikkerhetsklarering

Arbeidsoppgaver:

  • Prosjektleder og driver av prosjektarbeidet
  • Behovsanalyse og kartlegging i leverandørmarkedet, herunder RFI og RFP
  • Planlegge og gjennomføre an anskaffelse og implementering

Oppstart: Asap
Varighet: Potensiell lang
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: I Akershus-området

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.