For en av våre kunder søker vi en konsulent til å bistå prosjektleder med organisering og daglig drift av et prosjekt og til gjennomføring av en kostnads- og konsekvensanalyse.

Prosjektet vil bestå av følgende arbeidsoppgaver:

  • Gjennomgang og kvalitetssikring av data.
  • Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse, og metodikk for gjennomgangen. Gjøre metodikk, vurderinger og oversikten tilgjengelig digitalt.
  • Gjennomføre en helhetlig kostnads- og konsekvensanalyse av tiltakene.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

  • Senior prosjektlederkompetanse og kvalifikasjoner
  • Erfaring fra utredningsarbeid, herunder konsekvens- og kostnadsanalyser
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Oppstart: 01.01.2019
Varighet: 6 mnd
Stillingsprosent: 80-100%
Lokasjon: Vestfold

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet