En av våre kunder i det offentlige har behov for en prosjektleder med erfaring fra offentlige digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.

Krav til kompetanse/erfaring:

  • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering
  • Erfaring med metoder innen tjenestedesign
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og sektorsamarbeid
  • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
  • Gode evner til å planlegge og gjennomføre

Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om oppdraget.

Oppstart: 01.10.2019
Varighet: 01.03.2020, opsjon på forlengelse 2×6 mnd
Omfang: 100%
Arbeidplass: Oslo

 

For å vise interesse i oppdraget, fyll ut skjema. Legg ved CV og timepris.