Beskrivelse av anskaffelsen
Ruter ser delte selvkjørende kjøretøy og dør til dør transport som en viktig del av fremtidens mobilitetstilbud og ønsker derfor å ta en fremoverlent og aktiv rolle i utviklingen. I den forbindelse trenger vi en erfaren prosjektleder som kan være med å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger. En sentral oppgave vil være å drive utvikling og utprøving av selvkjørende kjøretøy videre. Arbeidssted vil være i Oppdragsgivers lokaler og noe reisevirksomhet må påregnes. Vi søker en prosjektleder, med mulighet til å oppskalere leveransen med en ekstra ressurs (prosjektmedarbeider) i perioder.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Det viktigste med utlyst rolle vil være å dra arbeidet med å utforske selvkjørende kjøretøy videre og bidra til at prosjektet når mål og ambisjoner samt at det blir en del av den fremtidige verktøykassen for Ruter. Teamet består av ressurser fra ulike fagenheter i Ruter som benyttes ved behov, samt ressurser fra STOR-prosjektet (Smartere transport i Oslo regionen). Det er et tett samarbeid med Bymiljøetaten og Statens vegvesen og ressurser fra de selskapene vil være en del av teamet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter og utvikling av fysiske produkter/tjenester
 • Erfaring med å utarbeide og følge opp strategisk planer og prosesser i tillegg til fremdrift og struktur
 • Ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid blant prosjektdeltakere med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse
 • Forståelse for samfunnsmessige drivere/færingene for digitalisering

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere godt på engelsk og skandinavisk

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Offentlig sektor, fortrinnsvis samferdseslsektoren
 • Offentlig anskaffelse og forsknings og utviklingssamarbeid
 • Hva som skjer innen samferdselssektoren og spesielt utviklingen innen autonomi
 • Digitale omstillingsprosesser
 • Erfaring med utforming av offentlige søknader
 • Utredningsarbeid
 • Iterative prosesser/leveranser
 • Fra større prosjekter med mange ulike samarbeidspartnere innen private og offentlig virksomheter

Oppstart: Ønsket senest 02.01.2020
Varighet: 31.08.2022
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.