For en av våre kunder søker vi en prosjektleder for et forprosjekt for felles pris og betalingsmodell for Oslo kommune, Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommune.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Generell kompetanse om kollektivtrafikk
  • Kompetanse om dagens pris og betalingsmodell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus
  • Relevant erfaring fra andre kollektivtrafikkselskap
  • Ha erfaring og kompetanse fra lignende oppdrag og prosjekter
  • Erfaring med ruter og relevante enheter og personer i Ruter
  • Erfaring og kompetanse som prosjektleder og prosessleder
  • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer
  • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk) min. nivå c1, engelsk min. b2

Oppstart: 22. august
Varighet: Medio oktober 2019
Stillingsprosent: 40-60%
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.