For kunde innen helse søker vi en prosjektleder som vil ha ansvaret for planlegging, koordinering, oppfølging og rapportering med ekstern partner, helseforetakene i Helse Sør-Øst herunder Sykehuspartner.

Kompetanse og erfaring:

  • Prosjektleder må være seniorkonsulent med erfaring fra ledelse av sammenlignbare, store offentlige IKT-prosjekter
  • Tung erfaring med etablering av IKT infrastruktur i sammenheng med større byggenterprise prosjekt, i offentlig sektor generelt og helsesektoren spesielt
  • Inngående innsikt i Helse Sør Øst prosjektmetodikk og styringsmodell
  • Erfaring fra IKT infrastruktur prosjekter innenfor HSØ og Sykehuspartner er en fordel
  • Erfaring fra HSØ og Sykehuspartner verktøyportefølje og organisasjon
  • Erfaring med prosjekt og programstyring
  • Prosjektsertifisering (Prince 2)
  • Erfaring med leverandørstyring -og oppfølging

Oppstart: 01.09.2019
Varighet: 01.09.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.