Behov:
IMDi har behov for en prosjektleder med bred erfaring fra komplekse IKT prosjekter hvor samhandling med andre etater/virksomheter var en del.

Tentativ fremdriftsplan er:

• Planleggingsfasen (1.9.19 – 31.12.19)
• Gjennomføringsfasen (1.1.20 – 30.8.21)

Konsulenten vil lede prosjektgruppen som vil være bemannet med fagressurser fra IMDi (produktansvarlig, arkitekt, fagressurser, innføringsansvarlig, testleder), og underleverandører for produkt/utviklings-leveranser. Konsulenten vil jobbe tett sammen med IMDis prosjekteier, og rapportere til styringsgruppen for IMDig (IMDis digitaliseringsprogram). Videre vil det være behov for samarbeid med UDI som eier av dagens system (DUF) som skal erstattes.

Arbeidsområder for konsulenten:

 • Lede prosjektet i planlegging og gjennomføringsfasen herunder RFI/anskaffelse/utforming av avtale med utviklingsleverandør.
 • Lede praktiske prosjektlederoppgaver (konfigurering, test og innføring) i samarbeid med IMDis ansatte, og valgt(e) leverandører. Prosessledelse – fasilitering – workshopledelse
 • Tett samarbeid med virksomhetsarkitekt som leder arkitekturutredningen

Oppgaver:

 • Lede prosjekt i henhold til krav til prosjektledelse (basert på Prosjektveiviseren) fra IMDis prosjektkontor
 • Delta i IMDis forum for prosjektledelse for å dele erfaringer med andre prosjektledere
 • Samarbeide tett med prosjekteier og utviklingssjef
 • Rapportere prosjektstatus (tid, kost, kvalitet) ihht retningslinjer satt av prosjektkontor (PMO)
 • Oppfølging av leverandør under teknisk utvikling/leveranser
 • Funksjonelle avklaringer og endringshåndtering

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Bred erfaring med gjennomføring av digitaliseringsprosjekt med både utvikling og implementering av standard produkter i offentlig sektor
 • Gjerne sertifisert Prince2, og praktisk erfaring med Prosjektveiviseren
 • Gode evner til planlegging og gjennomføring
 • Evne til å lede tverrfaglig prosjektgruppe, og prioritere oppgaver
 • Være strukturert og effektiv
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt selvstendig
 • Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo

Oppstart: Ønsket oppstart 2. september 2019
Varighet: 30. august 2021
Stillingsprosent: 80-100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.