Ruter har behov for en konsulent til å lede arbeidet med å implementere løsninger for mikromobilitet i kontekst av kombinert mobilitet.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for samspill og relasjoner med andre aktører og etater
 • Leder av anbudskonkurranser, offentlige anskaffelser
 • Analyse av markedet
 • Utarbeidelse av forretningsmodeller
 • Forhandling med tilbydere av mikromobilitet
 • Kundeinvolvering
 • Dokumentasjon og økonomistyring
 • Rapportere til styringsgruppe

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra å gjennomføre større prosjekter og offentlige anskaffelser med mange ulike samarbeidspartnere innen privat og offentlig virksomhet
 • Evne til å håndtere kompliserte relasjoner og strukturer, både i og utenfor direkte rapporteringslinjer
 • Erfaring med prosjekter knyttet til delingsøkonomi
 • Kompetanse og erfaring med ledelse av tverrfaglige prosjekter
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer

Oppstart: Ønsket senest 12. august 2019
Varighet: 28. februar 2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.