Bakgrunn:

GIEK er det norske Garantiinstituttet for eksportkreditt. GIEK stiller langsiktige garantier som stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport.

Kunden ønsker gjennom flere prosjekter og anskaffelser å ta i bruk nye kanaler for interaksjon med kunder og samarbeidspartnere. For å muliggjøre denne interaksjonen, planlegges det å etablere en API-infrastruktur som vil være navet i kommunikasjonen utad.

Gjennom hele løpet mot full etablering av målbildet, vil det være behov for å koordinere aktivitetene i Enhetene og samarbeidet med leverandører og andre parter som f.eks. bankene, herunder også etablering av nødvendig avtaleverk for datadeling. Til denne koordineringen ser Enhetene behov for en ekstern prosjektleder

Krav til prosjektlederen:

Prosjektlederen bør oppfylle følgende krav til kompetanse og erfaring:

  • Erfaring fra prosjektledelse av IT-prosjekter.
  • Kunne utarbeide prosjektplan og rapportere fremdrift i henhold til plan.
  • Erfaring med mottaks- og implementeringsprosjekter generelt, og integrasjons-/API-prosjekter spesielt.
  • Erfaring med prosess- og rutineutvikling.
  • Erfaring med testing av leveranser.
  • Erfaring med etablering av avtaleverk rundt datautveksling.

Oppstart: september/oktober 2019
Varighet: Mars 2020
Forlengelse: Mulighet for forlengelse frem til Juni 2021
Omfang: 20-80%
Lokasjon: Oslo

 

Søknadsfrist: 12.08.

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema.

Legg ved din CV, timepris og tilgjengelighet.