Det er behov for en kandidat som skal være kundens prosjektleder, og lede prosjektet gjennom de forskjellige faser:

 1. Gjennomføring av anskaffelse i henhold til prosedyre for konkurransepreget dialog
 2. Leverandørutvelgelse og kontraktsinngåelse
 3. Planlegging av leveranseprosjektet
 4. Gjennomføring av leveranseprosjektet, som inkluderer
 • etablering av systemvedlikehold og -utvikling av nåværende fagsystemportefølje
 • etablering av ny digital plattform,
 • planlegge, prioritere og gjennomføre transisjon av nåværende fagsystemportefølje til ny digital plattform.
 1. Overføring av prosjektet til linjen (systemforvaltningen)

Krav:

 • Minimum 8 års erfaring som prosjektleder med erfaring fra prosjekter med mange interessenter og høy kompleksitet
 • Erfaring fra ledelse av anskaffelsesprosesser
 • Erfaring med prosessledelse
 • Erfaring med dialog med ledelse og tunge fagmiljøer
 • Må ha metodekunnskap innen PRINCE2 (sertifisering) og DIFI sin prosjektveiviser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra mottakssiden i digitaliseringsprosesser
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Kjennskap til teknologiske plattformer og muligheter som ligger til digitalisering
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Oppstart: 5. august 2019
Varighet: 1 år, mulighet til forlengelse inntil 1 år
Omfang: 80-100%
Arbeidsplass: Oslo

Søknadsfrist: 20.06.


Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.