For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en delprosjektleder som skal utøve den daglige ledelse og styring av prosjekt, og rapportere til hovedprosjektleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Konseptutredning, planlegge, gjennomføre, overlevere og avslutte delprosjekt
 • Håndtere prosjektets organisering, kompetanse og kapasitet
 • Ivareta prosjektet i hele dets levetid, fra oppstart til ferdigstillelse
 • Ha dialog med representanter fra helseforetakene, styringsgruppe og viktige interessenter
 • Sørge for at kundens rammeverk og styringsverktøy blir brukt i arbeidet (metodikk og prosesser)
 • Styre prosjektet i henhold til Prosjektmetodikken til kunden
 • Ansvar for at nødvendige dokumenter og ledelsesprodukter blir utarbeidet
 • Styring og oppfølging av prosjektets fremdrift, ressurser, økonomi og risiko
 • Monitorere og regelmessig rapportere på prosjektstatus i forhold til tid, kostnad, kvalitet, omfang og risiko
 • Bistå hovedprosjektleder ved behov

Ønsket kompetanse:

 • Minst 3-5 års erfaring som prosjektleder
 • Erfaring med mellomstore til store prosjekter, gjerne i offentlig sektor
 • Erfaring med prosjekter innenfor helsesektoren er en fordel
 • Erfaring med konseptutredninger
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
 • Beherske norsk som arbeidsspråk
 • Relasjonell og dialogisk.
 • Initiativrik og løsningsorientert.
 • Ha evne til å forstå kundens behov og se helhet
 • Ha erfaring med kommunikasjon med ulike interessenter som ledelse, fagmiljø og kunde.
 • Ha erfaring med bruk av Prince2 som prosjektmetodikk, nivå Practitioner
 • Kunnskap om prosess og ITIL for oppfølging av saker i verktøy

Oppstart: 14.01.2019
Varighet: 30.06.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.