For et «transition project» over 20 måneder ønsker kunden å anskaffe en prosjektassistent til å erstatte nåværende ressurs.

Rollen vil i hovedsak ha ansvar for følgende oppgaver:

Generell prosjektadministrasjon herunder administrasjon av prosjektplan med oppdateringer og progresjon, RAID (Risks, Actions, Issues, Decisions), avvik, møter, rapportering, lagring (som for eksempel sharepoint), endringsordrer og maler.

I tillegg kan det være aktuelt med oppgaver innen noen av følgende områder:

 • Contract Management
 • Documentation management
 • Risk Management
 • Quality Management
 • Configuration Management
 • Communication Management
 • Finance Management (budget, costs, …)

Krav utdannelse:

 • Bachelor eller tilsvarende innen business administration
 • Fordel med sertifisering på prosjektmetodikk som for eksempel Prince2
 • Erfaring kan kompensere for formell utdanning

Krav kompetanse:

 • Basis IT-kompetanse
 • Kompetanse på prosjektadministrasjon
 • Prosjektmetodikk

Krav erfaring:

 • Prosjektadministrasjon
 • PMO i større IT prosjekt


Oppstart
: ASAP
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 6mnd
Omfang: 80-100%
Lokasjon: Oslo

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.