Folkehelseinstituttet søker en konsulent som kan hjelpe med å etablere solide, profesjonelle og effektive arbeidsprosesser, og malverk for deres datainnsamlingsprosjekter, samt har evnen til å få de ansatte med seg i endringsprosessen. Arbeidet skal utføres i Bergen.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver:

 • Videreutvikle og implementere malverk for datainnsamlingsprosjekter for helseundersøkelser
 • Videreutvikle og implementere avtaleverk mellom oppdragsgiver og avdeling for helsedatamottak
 • Videreutvikle og etablere avdelingen som en god kravstiller og samarbeidspartner med IT internt og med samarbeidspartnere
 • Videreutvikle og etablere testregime for testing av IT-løsninger og utsendinger til datainnsamling
 • Videreutvikle bruk av Sharepoint for datainnsamlingsprosjekter
 • Sørge for ajourhold og videreutvikling av kvalitetsdokumenter, rutiner, dokumentasjon og avviksmeldinger i FHIs IT-verktøy
 • Sørge for at ansatte er trygge i nye og mer moderne arbeidsformer
 • Sørge for at avdelingen har gode rutiner for kontinuerlig forbedring, informasjonsdeling og gjøre hverandre gode

Konsulenten skal ha:

 • Erfaring som leder, prosjektleder og endringsleder
 • Forståelse for digitalisering og bruk av teknologi
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig
 • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser

Oppstart: 2. september 2019
Varighet: 4 mnd, med opsjon ut første kvartal 2020
Antatt omfang: 50
Lokasjon: Bergen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.