Bistanden som skal utføres

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen autentisering / tjenestesikring. Konsulenten vil inngå i et smidig utviklingsteam som skal videreutvikle og forvalte tjenesten HelseID, som er en felles påloggingsløsning for hele helsesektoren.

HelseID ble satt i produksjon i 2017 og vi opplever nå stor pågang fra aktører i helse- og omsorgssektoren som ønsker å ta i bruk løsningen. Det er behov for å standardisere prosesser, videreutvikle løsningen og styrke bemanningen av HelseID, for å kunne ivareta stadig flere aktører på en god og effektiv måte.

I den sammenheng søker vi nå etter konsulentbistand for å formalisere og strukturere arbeidet med behov og krav og prioritering av oppgaver. Konsulenten må være positiv til team-arbeid og ha evne og vilje til å gjøre kolleger gode.

Konsulenten vil ha ansvar og oppgaver innen følgende områder:

 • Informasjons- og prosessmodellering
 • Etablere behov- og kravhåndteringsprosess for HelseID
 • Analysere, strukturere og dokumentere krav
 • Sikre at produktkøen til enhver tid er prioritert, estimert, spesifisert og tilgjengelig for utviklerne og andre

Krav til kompetanse

 • Dokumentert erfaring som produkteier eller funksjonell arkitekt i systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø
 • God kunnskap og erfaring med å strukturere og dokumentere behov gjennom modeller, epos, brukerhistorier og akseptansekriterier
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk, fortrinnsvis scrum
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring fra utvikling av systemer og/eller tjenester i helsesektoren
 • Kjennskap til helsesektorens Norm for informasjonssikkerhet
 • Erfaring med informasjonsmodellering
 • God teknisk forståelse, med kompetanse på og erfaring med en eller flere av følgende komponenter:
  • Autentiseringsprotokoller, spesielt OAuth, OIDC og SAML
  • .NET og C#
  • IdentityServer4 eller tilsvarende produkter
 • Erfaring med verktøy for å dokumentere behov og krav, som for eksempel TFS, Jira, Confluence og Leankit

Nøkkelinfo

Oppstart: 03.06.2019
Varighet: 7 måneder med opsjon på forlengelse i ytterligere 12 måneder
Engasjement: 100%
Arbeidssted: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.