Om kunden

Norsk Helsenett SF (NHN) er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi er ca. 400 ansatte og har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø, Oslo og Bergen. For mer informasjon, se www.nhn.no. Fra 1. januar 2017 har NHN etablert et administrativt tjenestesenter som skal levere tjenester innen IKT, anskaffelser og arkiv til alle virksomhetene i den sentrale helseforvaltningen.

Bistanden som skal utføres

Norsk Helsenett er en drifts- og utviklingsorganisasjon som, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, utvikler og forvalter nasjonale e-helseløsninger, inkludert Helsenorge.no, Kjernejournal, e-resept, Grunndata og HelseID.

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere produkteier-rollen i løsningen HelseID. HelseID er en felles autentiseringsløsning for helsepersonell og som sikrer API til sentrale tjenester.

Vi ønsker derfor å engasjere en konsulent på heltid for å ivareta produkteier-rollen. Konsulenten vil inngå i et smidig utviklingsteam som skal videreutvikle og forvalte den tekniske kjerneløsningen og forskjellige støttesystemer.

HelseID ble satt i produksjon i 2017 og vi opplever nå stor pågang fra aktører i helse- og omsorgssektoren som ønsker å ta i bruk løsningen.

Konsulenten vil ha ansvar og oppgaver innen følgende områder:

 • Informasjons- og prosessmodellering
 • Etablere behov- og kravhåndteringsprosess for HelseID
 • Analysere, strukturere og dokumentere krav
 • Sikre at produktkøen til enhver tid er prioritert, estimert, spesifisert og tilgjengelig for utviklerne og andre

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Dokumentert erfaring som produkteier eller funksjonell arkitekt i systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø
 • God kunnskap og erfaring med å strukturere og dokumentere behov gjennom modeller, epos, brukerhistorier og akseptansekriterier
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk, fortrinnsvis scrum
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Dokumentert erfaring med sikkerhetsløsninger hvor teknologier som PKI, autentisering eller sikring av tjenester har stått sentralt

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kunnskap om de juridiske krav som settes til IT-løsninger i helsesektoren, og tekniske konsekvenser av disse
  • Norm for informasjonssikkerhet
  • eIDAS
 • Erfaring med informasjonsmodellering
 • Erfaring med verktøy for å dokumentere behov og krav, som for eksempel TFS, Jira, Confluence og Leankit

Nøkkelinfo

 • Oppstart: 09.09.2019
 • Varighet: 10 måneder med opsjon på ytterligere 6 måneder.
 • Engasjement: 100%
 • Arbeidssted: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.