Om oppdraget:

Det er behov for følgende roller: sikkerhets testere som skal jobbe i team.
Arbeidsoppgaver blir sikkerhetstest i forbindelse med sprint (DevSecOps), systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med interne og eksterne testere.
Det er et krav at testeren har god kompetanse innen aktiv sikkerhetstesting.

Krav:

  • Minimum 1 års dokumentert arbeidserfaring med pen – testing
  • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
  • Erfaring med softwaretesting

Ønsket kompetanse:

  • Erfaring, kunnskap, evner og ferdigheter om metoder og standarder innen sikkerhetstesting. Relevante sertifiseringer vil vektlegges.
  • Erfaring med utvikling av testobjekter basert på krav og spesifikasjoner
  • Erfaring med programvareutvikling med innebygd personvern
  • Erfaring med test i henhold til OWASP top 10/ASVS og SANS/CIS TOP 20
  • Erfaring med applikasjonssikkerhet og identitets- og tilgangsstyring
  • Kjennskap til DevSecOps og agile utviklingsmetoder
  • Forståelse for arkitektur, driftsprosesser og miljø, og tilhørende implikasjoner ovenfor sikkerhet i nettverk, samt skalering og tilgjengelighet av tjenester

Oppstart: 06.01.2020
Varighet: 6 mnd. med opsjon på ytterligere 6 mnd.
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

 

Vis interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.