FHI har behov for bistand til å planlegge og gjennomføre test i forbindelse med prosjektet Modernisering av Reseptregisteret som pågår nå. Målet med prosjektet er bl.a. å utvikle et robust og endringsdyktig Reseptregister og øke og dokumentere datakvalitet i register. Systemutviklingen følger smidig metodikk. Vi søker en konsulent som kan vurdere og gi råd om grad av automatisering av testprosesser, skrive automatiserte tester på alle nivå over enhetstest samt delta i testgjennomføring. Det inkluderer å sette krav til testdata og testmiljø.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver:

  • Ansvarlig for testplanleggingen, herunder forberede, lede og delta i testgjennomføring og oppsummere testresultater
  • Sikre at feil og evt. underliggende årsak blir rettet
  • Designe og gjennomføre tester på alle nivå over enhetstest
  • Utvikle testskript og testtilfeller for gjennomføring av tester
  • Etablere et robust sett av automatiserte og evt. manuelle tester for verdikjede og regresjonstest som kan benyttes i forvaltning og videreutvikling av systemet

Konsulenten skal ha:

  • God teknisk forståelse
  • Dokumentert erfaring og kompetanse innen testledelse
  • Dokumentert erfaring med smidig test
  • Dokumentert erfaring med å utarbeide automatiserte tester
  • Må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig

Oppstart: August, senest 1. september 2019
Varighet: 9 mnd, med opsjon på 6 mnd
Stillingsprosent: 70 – 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.