Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Bistanden som skal utføres

Rollen som økonomicontroller vil i hovedsak være å bistå avdelinger og divisjoner i plan- og budsjettprosesser slik at Helsedirektoratet sikrer helhetlige og gode prosesser, samt økonomioppfølging for avdelingene.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • Løpende oppfølging av avdelingens økonomi og regnskap, herunder fakturahåndtering
 • Løpende oppfølging av prosjektøkonomi og regnskap
 • Utarbeidelse av prognose og rapportering til ledelsen
 • Koordinering, implementering og kvalitetssikring av avdelingens plan- og budsjettprosesser
 • Koordinering av avdelingens innspill til statsbudsjett
 • Rådgivning til avdelingsdirektør og saksbehandlere innen økonomistyring

Krav til kompetanse

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Minimum 3 års relevant høyere utdanning. Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.
 • Minimum 3 års erfaring fra økonomistyring i større virksomheter.
 • God kjennskap til statens økonomireglement.
 • Stor grad av selvstendighet og evne til å sikre fremdrift på egne oppgaver.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner.
 • Evne til å ta initiativ og kunne trives med periodevis høyt arbeidstempo.
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig.

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse (relevant utdannelse, erfaring, sertifisering)
 • Ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet.
 • Er god til å stille spørsmål og liker å arbeide utadrettet.
 • Er god til å prognostisere avvik og har fokus på risiko.
 • Erfaring med internkontroll på økonomiområdet gjerne fra offentlig virksomhet

Nøkkelinfo

Oppstart: 22.08.2019
Varighet: 6 måneder med opsjon på forlengelse i ytterligere 6 måneder
Engasjement: 100%
Sted: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.